reklama

Mała Miss Mały Mister 2019

Czas trwania 2019-04-03 - 2019-06-10

fot. Aga Król

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Mała Miss Mały Mister. Zgłoszenie dziecka jest proste. Wystarczy, że do     15 maja dostarczycie do redakcji fotkę Waszej pociechy z kuponem zgłoszeniowym. Możecie to zrobić osobiście, pocztą, wysyłając maila na adres konkursy@siedlecki.pl lub przez nasz profil na FB. Jeśli wybierzecie maila lub facebooka, wypełniony kupon należy zeskanować. 

Każdej fotografii będzie nadany numer, zgodny z chronologicznym napływem zdjęć. Fotki będą publikowane na łamach „TS” oraz umieszczane na stronie internetowej: tygodniksiedlecki.com równocześnie z wydaniem papierowym. Dziecko musi mieć skończone trzy lata i nie może mieć więcej niż 6 lat. Na milusińskich będzie można głosować za pomocą SMS-ów.

UWAGA! Uprościliśmy głosowanie. Od tej edycji nie będziemy go dzielić na dwa etapy (wcześniej I etap głosowania wyłaniał półfinalistów, drugi finalistów). Liczba głosów oddanych na dziecko przez cały konkurs będzie decydowała o zwycięstwie. Wyłonimy osiem dziewczynek i ośmiu chłopców, którzy zdobędą najwięcej głosów od Czytelników. Na nich czekają nagrody i udział w spotkaniu podsumowującym.

Możecie już głosować na swoje pociechy, wysyłając na numer 72051 wiadomość o treści ts.NUMER (NUMER to liczba odpowiadająca konkretnemu dziecku np. D1, C1, D2, C2... itd.). Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Głosować można do 26 maja (do północy).

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

 


REGULAMIN

Regulamin konkursu „Mała Miss, Mały Mister”

Edycja 2019


I . Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Mała Miss, Mały Mister” organizowany jest przez „Tygodnik Siedlecki” z siedzibą w Siedlcach ul. Armii Krajowej 11.
2. Konkurs rozpoczyna się 3 kwietnia i trwa do czerwca 2019 r.
3. Informacje na temat konkursu dostępne będą w wydaniu papierowym „TS” oraz na stronie internetowej
www.tygodniksiedlecki.com.
4. O tytuł „Małej Miss” i „Małego Mistera” mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat z wyjątkiem laureatów konkursu z poprzedniej edycji - Małej Miss i Małego Mistera 2019. Udział dziecka w konkursie wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy kwitują odbiór nagrody w imieniu uczestnika.


II. Zasady konkursu
5. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) przesłać zdjęcie w terminie do 15 maja 2018 r. wraz z kuponem zgłoszeniowym drukowanym w gazecie
b) wypełnić kupon zgłoszeniowy, wpisując w poszczególne pola wymagane informacje oraz dane osobowe
c) zapoznać się z regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji w kuponie zgłoszeniowym
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. Zdjęcie nie może mieć charakteru naruszającego dobre obyczaje.
7. Warunkiem udziału w konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.
8. Brak akceptacji dla regulaminu konkursu, niespełnienie warunków określonych w pkt. 4-7 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika konkursu.
9. Uczestnicy konkursu przesyłają do redakcji zdjęcia w terminie od 3 kwietnia do 15 maja 2019r. Każdej fotografii będzie nadany numer zgodny z chronologicznym napływem zdjęć do redakcji. Zdjęcia będą publikowane na łamach „TS” oraz umieszczane na stronie internetowej
www.tygodniksiedlecki.com.
10. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do tytułu „Mała Miss Mały Mister”” odbywać
się będzie za pomocą smsów (na numer 72051 o treści ts.numer uczestnika; koszt smsa 2,46 zł z VAT). Głosy będzie można oddawać od 10 kwietnia do 26 maja północy. Po tym terminie zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu – 8 dziewczynek i 8 chłopców, spośród których ci, którzy uzyskali największą liczbę głosów zdobędą tytuły Mała Miss i dwie Wicemiss oraz Mały Mister i dwóch Wicemisterów

11. Rozstrzygnięcie konkursu i opublikowanie zdjęć zwycięzców na łamach „TS” nastąpi w pierwszej połowie czerwca 2019 r.
12. O wygranej zwycięzcy i osoby wyróżnione będą powiadomieni indywidualnie.

III. Nagrody

14. Nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu otrzymają: Mała Miss i dwie Wicemiss oraz Mały Mister i dwóch Wicemisterów. Poza tym finaliści i półfinaliści wezmą udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu. O jego terminie powiadomimy indywidualnie.

15. W przypadku, gdy wartość nagrody przekroczy 2000 złotych brutto redakcja zastrzega sobie prawo pobrania od opiekunów uczestników konkursu podatku w wysokości 10% wartości nagrody.
IV. Postanowienia końcowe
16. Wysyłając zdjęcie do redakcji „TS” i akceptując regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je do redakcji „TS” nie narusza praw osób trzecich oraz udziela „TS” nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji swojego wizerunku w wydaniu papierowym i internetowym gazety.
17. Wysyłając zdjęcie na konkurs, a tym samym akceptując regulamin konkursu uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję „TS” opracowania zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.

18. Wysyłając zgłoszenie do konkursu Mała Miss Mały Mister 2019 i akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w wydaniu papierowym „Tygodnika Siedleckiego” i na stronie internetowej www.tygodniksiedlecki.com w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) .
19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

20. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników „Tygodnika Siedleckiego”.

 

 


PLIKI DO POBRANIA

reklama

Sonda

Czy Polska powinna zmienić walutę ze złotego na euro?


Zobacz komentarze (18)
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.