reklama

Pracownicze Plany Kapitałowe – możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami przez uczestnika

Mazowsze

. 2019-07-10 08:20:37 liczba odsłon: 393
Artykuł
sponsorowany
Fot. sxc.hu

Fot. sxc.hu

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolnym prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania, którego zadaniem jest podniesienie bezpieczeństwa finansowego Polaków.

reklama

PPK zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 2019 roku, jednak wprowadzane są etapami. W pierwszej kolejności do ich utworzenia zobowiązani zostali najwięksi pracodawcy zatrudniający ponad 250 pracowników. Małe przedsiębiorstwa i jednostki sektora finansów publicznych mają na to czas aż do połowy 2020 roku. Program jest dobrowolny, oznacza to, że każdy jego uczestnik może swobodnie dysponować zgromadzonymi środkami. Kiedy pracownik oszczędzający z PPK będzie mógł wypłacić pieniądze ze swojego rachunku?

Kiedy uczestnik PPK otrzyma zgromadzone środki?

Art. 97 ust. 1 ustawy o PPK, przewiduje wpłatę środków zgromadzonych na indywidualnym rachunku uczestnika po osiągnięciu przez niego 60. roku życia i złożeniu stosownego wniosku do odpowiedniej instytucji finansowej. Pieniądze te z zasady mają być wypłacone w dwóch częściach. 25% zebranej sumy każdy uczestnik ma otrzymać jednorazowo a pozostałe 75% w 120 miesięcznych ratach. Można przy tym wnioskować o rozłożenie całej sumy na raty lub wypłacenie jej w mniejszej ilości rat. W przypadku skróconego okresu ratalnego, od uzyskanego z tego tytułu dochodu, naliczony zostanie jednak 19% podatek dochodowy. W sytuacji, kiedy wysokość wyliczonych rat będzie mniejsza niż 50 zł, wówczas środki zostaną wypłacone jednorazowo. Z tytułu jednorazowej wypłaty pobrany  zostanie wówczas zryczałtowany podatek.

Uczestnik PPK w momencie osiągnięcia 60. roku życia może także wnioskować o wypłatę zgromadzonych środków w formie świadczenia małżeńskiego. Warunkiem jest jednak, aby współmałżonek także osiągnął wiek 60 lat i posiadał PPK w tej samej instytucji finansowej. Wówczas na podstawie złożonego wniosku zgromadzone wspólnie środki będą wypłacone w co najmniej 120 ratach, aż do wyczerpania posiadanej kwoty. W sytuacji śmierci jednego ze współmałżonków, drugi biedzie otrzymywał wypłaty w dotychczasowej wysokości do wyczerpania środków. Istnieje także możliwość wypłaty transferowej zgromadzonych w PPK środków. Uczestnik programu może przekazać pieniądze ze swojego rachunku na konto terminowej lokaty oszczędnościowej lub lokaty terminowej prowadzonej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jeśli spełnia ona przewidziane w ustawie warunki. W sytuacji, gdy po osiągnięciu 60. roku życia uczestnik programu rozpocznie pobieranie zgromadzonych środków, pozostając aktywny zawodowo, na jego konto w PPK nie będą już dokonywane żadne wpłaty.

Czy uczestnik PPK może wypłacić zgromadzone środki przed osiągnięciem 60. roku życia?

Każdy uczestnik programu ma możliwość skorzystania ze zgromadzanych środków, zanim jeszcze ukończy 60. rok życia. Jest to możliwe w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe oraz w ramach wypłaty transferowej. O wypłatę środków z PPK przed osiągnięciem 60. roku życia uczestnik może zatem wnioskować w sytuacji poważnego zachorowania jego, małżonka lub dziecka. Definicję poważnego zachorowania i listę jednostek chorobowych uprawniających do wcześniejszej wypłaty środków określa art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy o PPK. W razie wystąpienia okoliczności wymienionych w ustawie o PPK uczestnik może otrzymać 25% zgromadzonych środków. W tym celu konieczne jest złożenie stosownego wniosku wraz z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub zaświadczeniem lekarza medycyny, potwierdzającym wystąpienie poważnego zachorowania określonego w ustawie. Na tej podstawie pieniądze mogą zostać wypłacone jednorazowo lub w ratach. Ustawa nie przewiduje limitu poważnych zachorowań.

Drugą sytuacją, w której uczestnik PPK może wypłacić zgromadzone środki ze swojego rachunku, jest zakup mieszkania. Może to zrobić, jeśli nie ukończył 45 roku życia i pozyskaną kwotę chce przeznaczyć na pokrycie wkładu własnego w związki z budową lub remontem budynku mieszalnego, ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, nabyciem udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego będącego odrębną nieruchomością, lub udziału w nieruchomości gruntowej, w sytuacji, gdy składa wniosek o kredyt i w związku z tym, deklaruje pokrycie określonych wydatków ze środków własnych, co jest warunkiem przyznania kredytu. Jeśli uczestnik PPK chce skorzystać ze zgromadzonych środków na cele mieszkaniowe, może wykorzystać 100% kwoty ze swojego rachunku PPK. Ma jednak obowiązek ich zwrotu nie później niż 5 lat od dnia, w którym nastąpiła wypłata. Spłata nie powinna przy tym trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty.

Ostatnim przypadkiem wypłaty środków przed osiągnięciem przez uczestnika PPK 60. roku życia jest wypłata transferowa. Wówczas na jego wniosek lub wniosek współmałżonka po jego śmierci może nastąpić transfer środków do innego PPK, na rachunek IKE lub PPE osoby uprawnionej. Uczestnik PPK może także zdecydować o wypłaceniu środków z PPK. Taką decyzję może także podjąć osoba uprawniona do tego po jego śmierci, należy jednak wówczas liczyć się z tym, że nie wszystkie środki podlegają zwrotowi, a część zostanie opodatkowana.

Efekta służy swoim klientom pomocą we wszelkich sprawach księgowych i kadrowych już od ponad 10 lat. Jeśli zatem szukasz solidnego biura rachunkowego, które śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy prawa podatkowego i przejmie na siebie ciężar kontaktów z US i ZUS, poznaj naszą ofertę, którą znajdziesz tutaj http://efekta.waw.pl/.  

 

Czytaj także

reklama
reklama
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.