Ponad 195 mln zł na inwestycje w subregionie siedleckim! Sprawdźcie na co zostaną wydane pieniądze!

Siedlce

Justyna Janusz 2022-12-29 05:22:49 liczba odsłon: 3632
Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska

Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska

Ponad 195 milionów złotych - tyle zainwestuje w 2023 roku w subregion siedlecki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Z kolei 660 mln złotych zostanie przeznaczone na programy wsparcia na najważniejsze działania wskazane przez zarząd. To m.in. zdrowie, ochotnicze straże pożarne, szkoły czy seniorzy.

- Niemal w każdym programie zwiększyliśmy finansowanie ze względu na inflację - mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego, Janina Ewa Orzełowska. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie będzie łatwy rok, ale jednocześnie widzimy potrzebę realizacji wielu programów i inwestycji.

- Jednym z naszych najważniejszych działań będą inwestycję w ochronę zdrowia - dodaje członkini zarządu województwa mazowieckiego, Elżbieta Lanc.

Tylko w 2023 roku w Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach i szpital w Rudce zarząd województwa wpompuje około 50 mln złotych! To ogromne pieniądze, które zostaną wydaje na rozbudowy i remonty.

Jak dodaje Elżbieta Lanc, jednym z ważniejszych działań będzie również budowa nowej części oddziały psychiatrii dziecięcej w Zagórzu.

- W tej chwili oddział przyjmuje dwa razy więcej pacjentów niż ma miejsc - mówi Elżbieta Lanc. -My zdajemy sobie sprawę z tego jak ważna jest dbałość o zdrowie psychiczne dzieci.

Ile na drogi?

Od lat wydatki na modernizacje i rozbudowy dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Ponad 115 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejne 19 mln zł remonty.

Wśród inwestycji, które zostaną zrealizowane w naszym subregionie będą:

• budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap II – część wiaduktowa (powiat miński)” – 37,9 mln zł;
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od al. 550-lecia (powiat sokołowski) – 19,7 mln zł;
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec (powiat siedlecki) – 13 mln zł;
• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+732 do km 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Wilgą w miejscowości Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz w km 51+125 (powiat garwoliński) – 9 mln zł;
• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie (powiat siedlecki) – 9 mln zł;
• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170,40 do 4+300,00 (powiat węgrowski) – 6,6 mln zł;
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (powiat siedlecki) – 5,7 mln zł;
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie (powiat siedlecki) – 4 mln zł;
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn – Łomnica na terenie gminy Wodynie (powiat siedlecki) – 4 mln zł;
• budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) (powiat sokołowski) – 2,9 mln zł;
• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce (powiat siedlecki) – 2 mln zł;
• budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnica m. Pilawa (powiat garwoliński) – 1,6 mln zł;
• rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km ok. 4+380 do km ok. 4+850 w miejscowości Mikanów na terenie gminy Mińsk Mazowiecki – 300 tys. zł (Budżet Obywatelski Mazowsza).

Planowane remonty:
• remont blisko 3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 21+600 m. Wielgolas do km 24+565 m. Latowicz Wymyśle – 3,2 mln zł;
• remont ponad 3,8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 4+710 do km 8+570 w m. Hołowczyce – ponad 4,3 mln zł;
• remont blisko 5,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 87+210 m. Emilianów do km 92+699 skrzyżowanie z al. 550-lecia w Sokołowie Podlaskim – ponad 6,7 mln zł,
• remont 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 28+169 do km 30+682 w m. Łosice – ponad 2,6 mln zł;
• remont 1,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od km 16+100 do km 17+600 – 2,5 mln zł.

Ponad 50 mln zł na inwestycje w siedleckich placówkach medycznych
W 2023 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 537 mln zł na inwestycje w marszałkowskich szpitalach, w tym ponad 51 mln zł na inwestycje w placówkach z subregionu siedleckiego.

Wśród największych planowanych na przyszły rok inwestycji znalazły się:
• rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – ponad 21,1 mln zł na 2023 r.,
• modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce (Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.) – ponad 12,6 mln zł na 2023 r.,
• poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – ponad 7,9 mln zł na 2023 r.;
• rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii (dokapitalizowanie do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.) – ponad 7,6 mln zł na 2023 r.,
• informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – ponad 1,2 mln zł na 2023 r.,
• zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia z regionu siedleckiego – 750 tys. zł (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).

6,8 mln zł na instytucje kultury w subregionie siedleckim
Na inwestycje w instytucjach kultury samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2023 r. ponad 106 mln zł. W subregionie siedleckim są planowane: budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego w Muzeum Treblinka (5 mln zł na 2023 r.), budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie (1,2 mln zł) oraz rozbudowa Parku Kulturowo- Historycznego przy zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z zagospodarowaniem historycznego terenu podzamcza na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej (590 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).

660 mln zł na programy wsparcia
Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy środki na wsparcie samorządów lokalnych. Oprócz dotychczasowych programów pojawią się też nowe propozycje. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 660 mln zł.

• Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 476 mln zł;
• Mazowsze dla sportu – 50 mln zł;
• Mazowsze dla straży pożarnej – 22,3 mln zł;
• Mazowsze dla klimatu – 15,5 mln zł;
• Mazowsze dla zabytków – 13,8 mln zł;
• Autobusy dla mazowieckich szkół – 13,3 mln zł;
• Mazowsze dla melioracji – 12 mln zł;
• Mazowsze dla sołectw – 11,4 mln zł;
• Mazowsze dla czystego powietrza – 10,3 mln zł;
• Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich – 5,5 mln zł;
• Mazowsze dla czystego ciepła – 5 mln zł;
• Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych – 5 mln zł;
• tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 4 mln zł;
• Mazowsze dla zwierząt – 3 mln zł;
• Mazowsze dla zdrowia kobiety – 3 mln zł;
• Mazowsze dla miejsc pamięci – 2 mln zł;
• Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;
• Mazowsze dla działkowców – 1,7 mln zł;
• Mazowsze dla seniorów – 1,2 mln zł;
• Mazowsze dla młodzieży – 1,1 mln zł.

52,9 mln zł w 2023 r. władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Budżet Obywatelski Mazowsza
Władze regionu oddają w ręce mieszkańców 25 mln zł. Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W puli jest 25 mln zł. W 4. edycji BOM-u, podobnie jak w poprzednich, można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. twarde projekty, czyli np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Co istotne, budowa nowego obiektu może być realizowana tylko na nieruchomościach należących do samorządu województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek. Na finansowanie z budżetu regionu mogą liczyć także pomysłodawcy zadań o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej tzw. miękkich, tj. np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne, zawody czy koncerty.

Nabór trwa do 13 stycznia.

Komentarze (8)

Komentarz został dodany

Twój komentarz będzie widoczny dopiero po zatwierdzeniu przez administratora

Dodanie komentarza wiąże się z akceptacją regulaminu

  • najstarsze

  • najnowsze

  • popularne

Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.