reklama

Samorządowiec i Firma Roku 2020!

Czas trwania 2021-01-01 - 2021-02-17

Zachęcamy do udziału w konkursie! Poniżej regulamin.


REGULAMIN

Regulamin Plebiscytu Samorządowiec i Firma Roku 2020

 §1
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem plebiscytu na Samorządowiec i Firma Roku 2019 jest "Tygodnik Siedlecki" ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce.

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę plebiscytu.

§2
Czas trwania Plebiscytu


1. Plebiscyt trwa od 5 stycznia do 14 lutego 2021 r.

§3
Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie:

 

1. Uczestnikami nominowanymi w plebiscycie mogą być:

- prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie z naszego regionu w kategorii Samorządowiec Roku 2020

 

- zakłady pracy, firmy, spółki z naszego regionu w kategorii Firma Roku 2020


2. Uczestnikami głosującymi w plebiscycie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników organizatora, a także członków najbliższej rodziny pracowników organizatora.

 

3. O nominacjach do TOP 10 w poszczególnych kategoriach decydują komisje:

- w kategorii Samorządowiec Roku 2020 w skład komisji wchodzą dziennikarze Tygodnika Siedleckiego

- w kategorii Firma Roku 2020 w skład komisji wchodzą: redaktor naczelny TS, sekretarze redakcji TS, przedstawiciel Siedleckiej Rady Biznesu, przedstawiciel Wschodniej Izby Gospodarczej

§4 Nagrody

1. Laureaci plebiscytu otrzymają dyplomy i wyróżnienia.

 

§5
Zasady zgłaszania kandydatów


1. Kandydatów na których będzie można głosować w poszczególnych kategoriach zgłaszają:

- w kategorii Samorządowiec Roku 2020: mieszkańcy regionu, przedstawiciele samorządów, organizacje społeczne, Czytelnicy TS

- w kategorii Firma Roku 2020: pracownicy firm, Czytelnicy TS, organizacje biznesowe, właściciele firm

2. Każde zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie, dlaczego kandydatura jest zgłaszana.

 

3. Zgłoszenia są przyjmowane od 5 stycznia do 19 stycznia 2021 r. za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na adres: plebiscyt@24ts.pl oraz za pośrednictwem profilu Tygodnika Siedleckiego na portalu Facebook

 

§6
Terminarz


5 - 19 stycznia 2021 r. zgłaszanie kandydatur

22 stycznia 2021 r. - praca komisji konkursowych i wyłonienie finalistów TOP 10, czyli po 10 kandydatur w każdej z kategorii. Każdej kandydaturze zostaje przypisany numer do głosowania.

27 stycznia 2021 r. - ogłoszenie na stronie www.tygodniksiedlecki.pl TOP 10 w kategoriach Samorządowiec Roku 2020 oraz Firma Roku 2020

27 stycznia - 14 lutego 2021 r. – głosowanie w plebiscycie

17 lutego 2021r. ogłoszenie wyniku głosowania.§7
Zasady głosowania


1. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS (koszt 1 zł plus VAT).

2. Głosy oddane po upływie ww. terminów nie będą brane pod uwagę.

3. Głosować może każda osoba, która ukończyła 18 lat.
4. Liczba wysłanych SMS nie jest ograniczona.

 

 

§8

Informacje o plebiscycie zostaną zamieszczone na stronie www.tygodniksiedlecki.pl oraz w wydaniu papierowym gazety.

 

9
Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres – Tygodnik Siedlecki, ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce.

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji jest ostateczna.
3. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia do organizatora. O jego rezultacie składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym.
4. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

§10
Postanowienia końcowe


1. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej
3. Interpretacja regulaminu należy do koordynatora plebiscytu i jest ostateczna.

Najnowszy numer 43/2021 w sprzedaży od 2021-10-27.

reklama

Sonda

Skąd głównie czerpiesz informacje o sprawach dotyczących twojej gminy, miasta...?


Zobacz komentarze (0)
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.