Samorządowiec Roku 2022!

Czas trwania 2021-12-22 - 2021-12-22

Zapraszamy do udziału w konkursie


REGULAMIN

Regulamin Plebiscytu Samorządowiec Roku 2022


§1
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem plebiscytu na Samorządowiec Roku 2022 jest "Tygodnik Siedlecki" ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce.

2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę plebiscytu.

§2
Czas trwania Plebiscytu


1. Plebiscyt trwa od 28 grudnia 2022 do 30 stycznia 2023 r.

§3
Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w Plebiscycie:

1. Uczestnikami nominowanymi w plebiscycie mogą być: prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, starostowie, radni z naszego regionu

2. Uczestnikami głosującymi w plebiscycie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników organizatora, a także członków najbliższej rodziny pracowników organizatora.

§4 Nagrody

Laureaci plebiscytu otrzymają dyplomy i wyróżnienia.

§5
Zasady zgłaszania kandydatów


1. Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy regionu, przedstawiciele samorządów, organizacje społeczne, Czytelnicy TS

2. O nominacjach decyduje komisja złożona z dziennikarzy „TS”

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie, dlaczego kandydatura jest zgłaszana.

Zgłoszenia są przyjmowane od 28 grudnia 2022 do 8 stycznia 2023 r.

§6
Terminarz

28 grudnia 2022r - 8 stycznia 2023 r. zgłaszanie kandydatur

11 stycznia 2023 r. - praca komisji konkursowych i wyłonienie finalistów TOP 10. Każdej kandydaturze zostaje przypisany numer do głosowania.

11 stycznia 2023 r. - ogłoszenie na stronie www.tygodniksiedlecki.com TOP 10 Samorządowiec Roku 2021

11 - 25 stycznia 2023 r. – głosowanie w plebiscycie

1 lutego 2022 r. ogłoszenie wyniku głosowania


§7
Zasady głosowania

1. Głosowanie odbywa się za pomocą SMS (koszt 1 zł plus VAT).

2. Głosy oddane po upływie ww. terminów nie będą brane pod uwagę.

3. Głosować może każda osoba, która ukończyła 18 lat.
4. Liczba wysłanych SMS nie jest ograniczona.

§8

Informacje o plebiscycie zostaną zamieszczone na stronie www.tygodniksiedlecki.com oraz w wydaniu papierowym gazety.

9
Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres – Tygodnik Siedlecki, ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce.

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji jest ostateczna.
3. Termin rozstrzygnięcia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpłynięcia do organizatora. O jego rezultacie składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony listem poleconym.
4. Nie podlegają rozparzeniu reklamacje nie zawierające danych osoby zgłaszającej oraz opisu powstałego problemu.

§10
Postanowienia końcowe


1. Udział w plebiscycie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji w postanowieniach regulaminu. W takim przypadku zobowiązany jest niezwłocznie podać informacje o tych zmianach na stronie internetowej.

3. Interpretacja regulaminu należy do koordynatora plebiscytu i jest ostateczna.

 


PLIKI DO POBRANIA

Co, gdzie, kiedy

Sonda

Czy Twoim zdaniem napływ imigrantów z Azji i Afryki zwiększyłby poziom przestępczości w Polsce?


Zobacz komentarze (10)
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.