Informator dla Maturzystów
" >

Informator dla Maturzystów

Mazowsze, Lubelskie

Aneta Abramowicz-Oleszczuk 2018-06-30 19:54:47 liczba odsłon: 4829
Matura, matura i po maturze... (Zdjęcie symboliczne) Fot. Janeb13, pixabay.com

Matura, matura i po maturze... (Zdjęcie symboliczne) Fot. Janeb13, pixabay.com

Drodzy Maturzyści, rekrutacja na studia wciąż trwa. Na wielu uczelniach zakończy się dopiero we wrześniu. Przeglądajcie oferty poszczególnych szkół, porównujcie i wybierajcie, bo jest w czym. W tym roku polskim uczelniom przyszło konkurować ze szkołami w Wielkiej Brytanii. Ilu z Was podejmie studia zagranicą? Czas pokaże...

Poniżej publikujemy ofertę wybranych szkół, w kolejności alfabetycznej.

BIAŁA PODLASKA

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
www.pswbp.pl/

Rejestracja w systemie IRK trwa do 13 lipca (I nabór) oraz od 16 lipca do 29 września (II nabór) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.
Na studia w języku angielskim (pielęgniarstwo oraz turystyka i rekreacja) IRK trwa do 29 września od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.

studia I stopnia

kierunki:

- budownictwo - studia inżynierskie
specjalności:
• budownictwo ogólne
• odnawialne źródła energii w budownictwie
- informatyka - studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie

specjalności:
• technologie mobilne
• technologie internetowe i grafika komputerowa
• inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe
• informatyka samochodowa
• robotics and artificial intelligence - NOWOŚĆ
• sterowanie adaptacyjne - NOWOŚĆ
- mechanika i budowa maszyn - studia stacjonarne inżynierskie
- rolnictwo - studia stacjonarne inżynierskie

specjalności:
• behawiorystyka zwierząt - NOWOŚĆ
• inżynieria produkcji żywności - NOWOŚĆ
• projektowanie terenów zielonych
• rolnictwo ekologiczne
• fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej
- bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne i niestacjonarne - licencjackie (I stopnia)

specjalności:

• służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa - NOWOŚĆ
• zarządzanie kryzysowe
• bezpieczeństwo zdrowotne
• bezpieczeństwo w środowisku wodnym
- dietetyka - studia stacjonarne licencjackie

specjalności:
• osobisty trener zdrowia
• osobisty dietetyk
• psychodietetyka
- ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie

specjalności:
• transport, spedycja i przewozy międzynarodowe - NOWOŚĆ
• gospodarka międzynarodowa

- finanse i rachunkowość - studia stacjonarne licencjackie

specjalności:
• finanse przedsiębiorstw
• informatyka w finansach
- filologia angielska - studia stacjonarne licencjackie

specjalizacja nauczycielska

Dodatkowe przedmioty do wyboru z zakresu:
  • języka angielskiego w biznesie
  • translatoryki
- filologia rosyjska - studia stacjonarne licencjackie

specjalizacje:

• język rosyjski i ukraiński w biznesie - NOWOŚĆ
• język rosyjski w obsłudze transgranicznej
• język rosyjski w biznesie
- pedagogika - studia stacjonarne licencjackie

specjalności:
• wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
• pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
- pielęgniarstwo - studia stacjonarne licencjackie
- ratownictwo medyczne - studia stacjonarne licencjackie
- socjologia - studia stacjonarne licencjackie

specjalności:
• dziennikarstwo i kreowanie wizerunku
• diagnoza kryminologiczna
- turystyka i rekreacja - studia stacjonarne licencjackie

specjalności:
• turystyka i rekreacja zdrowotna
• obsługa ruchu turystycznego
• menadżer turystyki i hotelarstwa w języku angielskim
• turystyka międzynarodowa - w języku angielskim - NOWOŚĆ
- zarządzanie - studia stacjonarne licencjackie

specjalności:
• mała przedsiębiorczość w sektorze handlu i usług
• obsługa graniczna
• zarządzanie innowacjami
• zarządzanie logistyką

studia jednolite magisterskie 5-letnie stacjonarne

kierunek:

- fizjoterapia

Zamiejscowy Wydział w Terespolu

studia I stopnia licencjackie stacjonarne
kierunek:
- turystyka i rekreacja
specjalności:
• turystyka i rekreacja zdrowotna
• obsługa ruchu turystycznego
• menadżer turystyki i hotelarstwa - w języku angielskim
• turystyka międzynarodowa - w języku angielskim

Uniwersytet Technologiczno–Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Białej Podlaskiej
https://www.uniwersytetradom.pl/

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

kierunki:

- elektrotechnika
specjalności:

 elektroenergetyka przemysłowa
 informatyka i systemy sterowania

- transport
specjalności:

eksploatacja i diagnostyka środków transportu
organizacja i technika transportu
logistyka i spedycja
sterowanie ruchem w transporcie kolejowym

Rectus - policealna szkoła. Studium Celne w Białej Podlaskiej

http://studiumcelne.pl/

Zapisy trwają do 30 sierpnia.

Studium Modelingu
Studium Celne i Skarbowe

    kierunki:

- technik administracji

specjalizacja: administracja celno-skarbowa
- technik administracji

specjalizacja: bezpieczeństwo wewnętrzne

- technik ochrony osób i mienia
- technik BHP

specjalizacja: bezpieczeństwo pożarowe
- technik rachunkowości

Studium Edukacji Zdrowotnej i Społecznej

 kierunki:

- technik usług kosmetycznych

specjalizacja: modeling
- instruktor terapii uzależnień
- asystent osoby niepełnosprawnej
- opiekunka środowiskowa
- technik turystyki wiejskiej

 Studium Nowych Technologii

 kierunki:

- technik informatyk

specjalizacja: cyberbezpieczeństwo
- technik informatyk

specjalizacja: informatyka w biznesie
- technik informatyk

specjalizacja: teleinformatyka
- technik informatyk

specjalizacja: technik fotografii i multimediów

CHEŁM

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

https://pwszchelm.edu.pl/

IRK trwa do 13 lipca. Drugą turę rekrutacji zaplanowano od 30 lipca do 17 sierpnia, a trzecią od 3 do 21 września.

kierunki:

- budownictwo

specjalności:

budownictwo ogólne

drogi i ulice

instalacje budowlane

budownictwo hydrotechniczne

- elektrotechnika

specjalności:

automatyka przemysłowa i systemy mechatroniczne - NOWOŚĆ

automatyzacja i elektryfikacja kopalń

odnawialne źródła energii

przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

- mechanika i budowa maszyn

specjalności:

mechanika lotnicza

inżynieria lotnicza ze specjalizacjami:

pilotaż samolotowy

pilotaż śmigłowcowy

diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

mechanizacja górnictwa

komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania CAD/CAM

budowa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie

automatyka i robotyka przemysłowa

inżynieria medyczna - NOWOŚĆ

bezzałogowe statki powietrzne

- filologia

specjalności:

filologia angielska specjalizacja amerykanistyka

filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym

filologia słowiańska - język rosyjski z językiem ukraińskim

specjalizacje:

wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

obsługa księgowa firm w handlu międzynarodowym

- stosunki międzynarodowe

specjalizacje:

międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego i ochrona granic - NOWOŚĆ

międzynarodowy wymiar administracji i samorządu

obsługa klienta międzynarodowego - NOWOŚĆ

- matematyka

specjalizacje:

ekonomia matematyczna - NOWOŚĆ

informatyka stosowana - NOWOŚĆ

zastosowanie matematyki i informatyki w logistyce

- pedagogika

specjalizacje:

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi - NOWOŚĆ

- pielęgniarstwo

- rolnictwo

specjalizacje:

agrobiznes

agroturystyka

mechanizacja rolnictwa

towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych

żywienie człowieka i organizacja wypoczynku

DĘBLIN

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

http://www.wsosp.pl/

studia cywilne

do 4 lipca – rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej

kierunki:

- transport - profil praktyczny; 3,5-letnie studia techniczne stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w specjalnościach: transport powietrzny, transport lotniskowy, transport wojskowy (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)

- bezpieczeństwo narodowe - 3-letnie (6 semestrów) studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

w specjalnościach: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym (wybór specjalności dokonywany jest po II semestrze studiów)

- logistyka - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach: logistyka lotnictwa, zarządzanie obsługą na lotnisku, logistyka wojskowa (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)

- nawigacja - 3,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie I stopnia (studia stacjonarne)

w specjalnościach: eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)

- lotnictwo i kosmonautyka - 3,5-letnie (7 semestrów) studia inżynierskie I stopnia (studia stacjonarne)

w specjalnościach: pilotaż statków powietrznych, awionika, bezzałogowe statki powietrzne, inżynieria lotnicza (wybór specjalności dokonywany jest po III semestrze studiów)

GARWOLIN

Społeczna Akademia Nauk
http://www.garwolin.spoleczna.pl/

studia I stopnia
kierunki:
- logistyka;
- zarządzanie;
- bezpieczeństwo narodowe;
- rachunkowość;
- finanse;
- administracja;
- zarządzanie

LUBLIN

Katolicki Uniwersytet Lubelski

http://kandydat.kul.pl/

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa do 9 lipca.

studia I stopnia

kierunki:

- administracja

- architektura krajobrazu

- bezpieczeństwo narodowe

- biotechnologia

- biotechnologia (studia w jęz. angielskim)

- doradztwo kariery i doradztwo personalne

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna

- edytorstwo

- ekonomia

- europeistyka (studia w jęz. angielskim)

- filologia angielska

- filologia germańska

- filologia klasyczna

- filologia niderlandzka

- filologia polska

- filologia romańska

- filologia słowiańska

- filologia – sinologia

- filozofia

- filozofia (studia w jęz. angielskim)

- gospodarka przestrzenna

- hispanistyka

- historia

- historia sztuki

- informatyka

- informatyka (studia w jęz. angielskim)

- inżynieria materiałowa w Stalowej Woli

- inżynieria środowiska w Stalowej Woli

- kognitywistyka

- krajoznawstwo i turystyka kulturowa

- lingwistyka stosowana – NOWOŚĆ

- matematyka

- matematyka – (studia w języku angielskim)

- Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne

- muzykologia

- pedagogika

- pedagogika specjalna

- praca socjalna

- retoryka stosowana

- socjologia

- stosunki międzynarodowe

- zarządzanie

jednolite studia magisterskie

kierunki:

- prawo

- prawo kanoniczne

- psychologia

- teologia kurs A (dla alumnów)

- teologia kurs B (dla świeckich)

- teologia (studia w jęz. angielskim)

Uniwersytet Medyczny

http://www.umlub.pl/

studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów trwa od 22 sierpnia do 3 września.

kierunki:

- farmacja

- lekarski

- lekarsko-dentystyczny

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

http://www.up.lublin.pl/

Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa do 10 lipca.

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia niestacjonarne (wieczorowe) na kierunek weterynaria trwa do 14 sierpnia.

kierunki:

- agrobiznes – profil ogólnoakademicki

- aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana - profil praktyczny

- architektura krajobrazu - profil ogólnoakademicki

- behawiorystyka zwierząt - profil ogólnoakademicki

- bioinżynieria - profil ogólnoakademicki

- biokosmetologia - profil praktyczny

- biologia - profil ogólnoakademicki

- biotechnologia - profil ogólnoakademicki

- bezpieczeństwo i higiena pracy - profil ogólnoakademicki

- bezpieczeństwo i certyfikacja żywności - profil ogólnoakademicki

- chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane - profil ogólnoakademicki

- dietetyka - profil ogólnoakademicki

- ekonomia - profil praktyczny

- ekoenergetyka - profil ogólnoakademicki

- gastrnomia i sztuka kulinarna - profil ogólnoakademicki

- geodezja i kartografia - profil praktyczny

- gospodarka przestrzenna - profil ogólnoakademicki

- hipologia i jeździectwo - profil ogólnoakademicki

- inżynieria bezpieczeństwa - profil ogólnoakademicki

- inżynieria chemiczna i procesowa - profil ogólnoakademicki

- inżynieria rolnicza i leśna - profil ogólnoakademicki

- inżynieria środowiska - profil ogólnoakademicki

- leśnictwo - profil praktyczny

- medycyna roślin - profil ogólnoakademicki

- ochrona środowiska - profil ogólnoakademicki

- ogrodnictwo - profil ogólnoakademicki

- rolnictwo - profil ogólnoakademicki

- technologia żywności i żywienie człowieka - profil ogólnoakademicki

- towaroznawstwo - profil ogólnoakademicki

- transport i logistyka - profil ogólnoakademicki

- turystyka i rekreacja - profil ogólnoakademicki

- weterynaria - profil ogólnoakademicki

- zarządzanie i inżynieria produkcji - profil ogólnoakademicki

- zielarstwo i terapie roślinne - profil ogólnoakademicki

- zootechnika - profil ogólnoakademicki

- Global Manager in Agrobusiness - studia w języku angielskim

ŁUKÓW

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
Instytut Umiejętności Stosowanych w Łukowie

www.wsbia.edu.pl/

kierunki:

- rachunkowość i zarządzanie finansami;
- administracja samorządowa i gospodarcza;
- logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie;
- zarządzanie transportem lądowym.

MIŃSK MAZOWIECKI


Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. A. De Gasperi w Józefowie Zamiejsscowy Wydział Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim
https://wsge.edu.pl/pl/studia-i-stopnia

studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym

kierunek:
- bezpieczeństwo wewnętrzne
specjalności:

bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym
specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

SIEDLCE

szkoły wyższe

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
http://www.mazovia.edu.pl/ 

Rekrutacja trwa do 30 września.

studia licencjackie 
- pielęgniarstwo – tryb dzienny i weekendowy
- położnictwo – studia stacjonarne dzienne i weekendowe – nabór wkrótce
Warunkiem rekrutacji na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości.

studia niestacjonarne „pomostowe” na kierunku położnictwo, dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu położnej /położnego, a chcących podwyższyć swoje kwalifikacje; od kandydatów jest wymagany dyplom ukończenia:
 • 2-letniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie położnej;
 • 2,5- letniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie położnej
- ratownictwo medyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne
- finanse i rachunkowość – stacjonarne i niestacjonarne

studia inżynierskie - stacjonarne i niestacjonarne 
kierunek: 
• budownictwo
specjalności:
- budownictwo ogólne
- budownictwo drogowe
- sieci i instalacje sanitarne
- zarządzanie procesami budowlanymi
- budownictwo energooszczędne i energetyka odnawialna.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
https://www.uph.edu.pl/ 

Rekrutacja trwa do 6 lipca do godz. 20.00. Terminarz kolejnych etapów rekrutacji zostanie ogłoszony 7 lipca.

studia stacjonarne I stopnia 
kierunki: 
- analityka z diagnostyką molekularną 
- biologia sądowa 
- chemia 
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 
- filologia polska 
- filologia sp. język niemiecki w biznesie 
- filologia sp. język rosyjski w biznesie 
- gastronomia i hotelarstwo 
- gospodarka przestrzenna 
- historia 
- logopedia z audiologią 
- matematyka 
- menadżer produkcji i dystrybucji żywności 
- pielęgniarstwo 
- turystyka i rekreacja 
- zoopsychologia z animaloterapią 

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 
kierunki: 

- administracja 
- bezpieczeństwo narodowe 
- bezpieczeństwo wewnętrzne 
- biologia 
- dietetyka 
- filologia sp. filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimi 
- filologia sp. język angielski w biznesie z translatoryką 
- informatyka 
- inżynieria ekologiczna 
- kryminologia stosowana 
- logistyka 
- pedagogika 
- pedagogika specjalna 
- ratownictwo medyczne 
- rolnictwo 
- zarządzanie 
- zootechnika 

Kandydaci na kierunek filologia dokonują wyboru specjalności w momencie swojej rejestracji na studia (zapisują się na jedną, wybraną specjalność). W przypadku pozostałych kierunków wybór specjalności dokonywany jest w trakcie trwania studiów.

szkoły policealne

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Z. Religi
Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych im. prof. Z. Religi
Centrum Kształcenia Ustawicznego
http://www.ckziu.siedlce.pl/
szkoła bezpłatna - nie jest wymagana matura
kierunki:
- technik masażysta – 2-letnia dzienna lub wieczorowa;
- technik sterylizacji medycznej – roczna zaoczna;
- technik usług kosmetycznych – 2-letnia dzienna lub zaoczna;
- ortoptystka – NOWOŚĆ – 2-letnia dzienna;
- terapeuta zajęciowy – NOWOŚĆ – 2-letnia dzienna – zajęcia w godz. popołudniowych;
- protetyk słuchu – NOWOŚĆ – 2-letnia zaoczna;
- technik elektroradiolog – NOWOŚĆ – 2,5-letnia dzienna;
- technik BHP – NOWOŚĆ – 1,5-roczna zaoczna;
- opiekunka środowiskowa – roczna zaoczna;
- opiekun w domu pomocy społecznej – 2-letnia zaoczna;
- opiekun osoby starszej – 2-letnia zaoczna;
- opiekun medyczny – roczna zaoczna;
- opiekunka dziecięca – 2-letnia dzienna lub wieczorowa;
- asystentka stomatologiczna – roczna wieczorowa;
- higienistka stomatologiczna – 2-letnia dzienna lub wieczorowa;
- asystent osoby niepełnosprawnej – roczna zaoczna

Cobra - Policealna Szkoła Służb Ochrony
http://www.cobra.edu.pl/

kierunki:
- technik ochrony fizycznej osób i mienia; 
- technik BHP

Cosinus - bezpłatne szkoły
http://cosinus.pl/siedlce/ 
szkoła policealna zaoczna 2-letnia
kierunki:
- administracja;
- archiwista;
- asystent kierownika produkcji filmowej;
- asystent osoby niepełnosprawnej;
- asystentka stomatologiczna;
- eksploatacja portów i terminali;
- higienistka stomatologiczna;
- kosmetyka;
- ochrona fizyczna osób i mienia;
- opiekun DPS;
- opiekun medyczny;
- opiekun osoby starszej;
- opiekunka dziecięca;
- opiekunka środowiskowa;
- rachunkowość;
- technik geodeta;
- technik wiertnik;
- technik weterynarii;
- teleinformatyk;
- terapeuta zajęciowy;
- turystyka wiejska;
- usługi pocztowe i finansowe;
- florystyka;
- informatyka;
- masażysta

liceum ogólnokształcące dla dorosłych (3-letnie)

Edicus – Szkoła policealna i LO
http://www.edicus.pl/ 
Szkoła policealna - bezpłatna
kierunki:
- asystent osoby niepełnosprawnej – roczna;
- florysta – roczna;
- technik administracji – 2-letnia;
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- technik architektury krajobrazu – kursy kwalifikacyjne 
K1 – projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu; K2 – organizacja prac związanych z budową oraz konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu;
- technik BHP – 1,5-roczna;
- technik budownictwa – kursy kwalifikacyjne 
K1 – montaż konstrukcji budowlanych albo wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
K2 – organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 
K3 – sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej - tryb nauczania: zaoczny (sobota, niedziela) 
- technik ekonomista – kursy kwalifikacyjne
K1 – planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 
K2 – prowadzenie rachunkowości 
- technik geodeta – kursy kwalifikacyjne
K1 – wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34.) 
K2 – obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35.) 
K3 – wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36.) 
- technik informatyk – 2-letnia;
- technik logistyk – kursy kwalifikacyjne
K1 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 
K2 – zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
K3 – organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych;
- technik obsługi turystycznej – kursy kwalifikacyjne
K1 – planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;
K2 – wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich;
- technik ochrony fizycznej i mienia – kurs kwalifikacyjny K1 – ochrona osób i mienia (Z.3.);
- technik organizacji reklamy – kursy kwalifikacyjne
K1 – sprzedaż produktów i usług reklamowych 
K2 – organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej 
- technik prac biurowych – kurs kwalifikacyjny wyłącznie dla osób słabowidzących i niedowidzących
K1 – wykonywanie prac biurowych  
- technik rachunkowości – 2-letnia;
- technik technologii drewna – kursy kwalifikacyjne
K1 – wytwarzanie wyrobów stolarskich 
K2 – organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 
- technik turystyki wiejskiej – kursy kwalifikacyjne
K1 – prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)
K2 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.) 
- technik usług pocztowych i finansowych – kursy kwalifikacyjne
K1 – świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (A.66.)
K2 – wykonywanie zadań rozdzielczo–ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (A.67.) 
- technik weterynarii – kursy kwalifikacyjne
K1 – prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (R.9.)
K2 – wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych (R.10.)
K3 – wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej (R.11.) 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
http://www.twp.siedlce.pl/ 
szkoła policealna 2-letnia
Nabór odbywa się 2 razy w roku tj. w styczniu i sierpniu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
oferta:
- technik administracji;
- technik informatyk - z możliwością uzyskania Certyfikatu ECDL;
- technik rachunkowości;
- technik ochrony fizycznej osób i mienia;
- technik archiwista;
- technik usług kosmetycznych;
- technik turystyki wiejskiej - nadaje uprawnienia rolnicze;
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku nauki;
- opiekunka środowiskowa - rok nauki;
- opiekun medyczny - rok nauki;

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Siedlcach
http://www.zdz.siedlce.pl/ 

Rekrutacja trwa przez cały rok.
oferta edukacyjna:
dla absolwentów gimnazjów Branżowa Szkoła I stopnia
- technik usług fryzjerskich (4-letnia)
- Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa – fryzjer (3-letnia)
- Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia – kucharz (3-letnia)
- technik żywienia i usług gastronomicznych (4-letnia)
dla dorosłych:
- technik usług kosmetycznych (szkoła policealna 2-letnia) 
- kwalifikacyjny Kurs Zawodowy technik usług fryzjerskich (2-letni) 
- Liceum Ogólnokształcące (2-letnie) 
- szkoła policealna (2-letnia) 

Żak – Centrum Nauki i Biznesu
https://siedlce.zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne 

szkoły policealne – kierunki:
- pracownik pomocy społecznej – roczna; 
- agent celny – roczna; 
- dekorator wnętrz – roczna;
- florysta – roczna;
- grafik komputerowy – roczna;
- instruktor ds. terapii uzależnień – roczna;
- konsultant ds. dietetyki – roczna;
- technik administracji – 2-letnia; 
- rejestratorka medyczna – roczna;
- przedstawiciel handlowy – roczna;
- opiekunka środowiskowa – roczna;
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5-roczna;
- technik informatyk – 2-letnia; 
- technik rachunkowości – 2-letnia; 
- technik turystyki wiejskiej – 2-letnia; 
- fryzjer damski – roczna;
- fryzjer męski – barber – roczna;
- manikiurzystka – roczna;
- technik usług kosmetycznych – 2-letnia; 
- wizażystka / stylistka – roczna;
- trener personalny z elementami fitness – roczna;
- masaż z elementami SPA – roczna;
szkoły medyczne – kierunki:
- opiekun medyczny – roczna zaoczna
- technik masażysta – 2-letnia stacjonarna

WARSZAWA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
www.aps.edu.pl/

kierunki: 
- pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia; Rekrutacja trwa do 8 lipca do godz. 23.59.
- pedagogika specjalna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia; Rekrutacja trwa do 8 lipca do godz. 23.59.
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia stacjonarne I stopnia; Rekrutacja trwa do 10 lipca do godz. 23.59.
- praca socjalna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia; Rekrutacja trwa do 8 lipca do godz. 23.59.
- psychologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne; Rekrutacja trwa do 8 lipca do godz. 23.59.
- socjologia - studia stacjonarne I stopnia; Rekrutacja trwa do 8 lipca do godz. 23.59. 

Akademia Sztuk Pięknych
https://asp.waw.pl/

studia niestacjonarne I stopnia

kierunki:

- grafika – elektroniczna rejestracja kandydatów od 9 lipca od godz. 9.00 do 19 lipca do godz. 15.00;
- architektura wnętrz – elektroniczna rejestracja kandydatów od 9 lipca od godz. 9.00 do 18 lipca do godz. 13.00;
- sztuka mediów – 
9 lipca, godz. 17.00–18.00 oraz 10 lipca, godz. 11.00–12.00 – składanie dokumentów* i teczek z pracami plastycznymi; 
11 lipca ok. godz. 15.00 – opublikowanie list kandydatów dopuszczonych i niedopuszczonych do autoprezentacji
12 lipca od godz. 12.00 – autoprezentacja
13 lipca ok. godz. 15.00 – opublikowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów

* Kandydaci składają dokumenty w białych papierowych wiązanych i podpisanych imieniem i nazwiskiem teczkach.

Akademia Teatralna

wydziały:
- reżyserii 
do 31 sierpnia – termin składania dokumentów (liczy się data wpłynięcia dokumentów, nie data stempla pocztowego)

17-21 września – etap praktyczny i etap teoretyczny
- wiedzy o teatrze
10 lipca - zakończenie składania dokumentów na studia licencjackie 

20 lipca - zakończenie składania dokumentów na studia magisterskie 

Akademia Wychowania Fizycznego
www.awf.edu.pl/ 

SER (System Elektroni cznej Rekrutacji) trwa do 5 lipca do godz. 24.00 na studia I stopnia na kierunki:
- wychowanie fizyczne – do 6 lipca na studia niestacjonarne;
- pielęgniarstwo – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (pomostowe) – do 6 lipca;
- terapia zajęciowa – studia I stopnia stacjonarne – do 6 lipca;
- turystyka i rekreacja – studia I stopnia stacjonarne oraz studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim – do 3 lipca.

Dodatkowy nabór na studia zostanie ogłoszony 26 lipca, jeśli będą wolne miejsca na studia.

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
www.awf-bp.edu.pl/ 

studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

do 9 lipca – rejestracja na kierunki: turystyka i rekreacja, kosmetologia, fizjoterapia
23 lipca – egzaminy sprawnościowe dla kandydatów na studia
Politechnika Warszawska
https://www.pw.edu.pl/

Rekrutacja trwa do 5 lipca (z wyjątkiem kierunku architektura) oraz do 13 lipca dla kandydatów na PW Filia w Płocku.

kierunki:
- administracja;    
- Aerospace Engineering (studia w języku angielskim);  
- automatyka i robotyka;    
- biogospodarka;    
- biotechnologia;    
- budownictwo (PW oraz PW Filia w Płocku);   
- Civil Engineering (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata);  
- Computer Science (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata);  
- ekonomia - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku);   
- Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata);  
- Electrical Engineering (studia w języku angielskim); 
- elektronika; 
- elektrotechnika;   
- energetyka;  
- Environmental Engineering (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata);  
- fizyka techniczna;
- fotonika;   
- geodezja i kartografia;    
- geoinformatyka;    
- gospodarka przestrzenna;   
- informatyka; 
- inżynieria biomedyczna; 
- inżynieria chemiczna i procesowa;   
- inżynieria i analiza danych (ang. Data Science);   
- inżynieria materiałowa;    
- inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych;   
- inżynieria środowiska;    
- inżynieria zarządzania;    
- lotnictwo i kosmonautyka;   
- Management (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)  
- matematyka  
- mechanika i budowa maszyn (PW Filia w Płocku);    
- Mechatronics (studia w języku angielskim)   
- mechatronika;     
- ochrona środowiska;  
- papiernictwo i poligrafia;  
- Power Engineering (studia w języku angielskim);    
- technologia chemiczna (PW Filia w Płocku);  
- technologia chemiczna(profil praktyczny);   
- Telecommunications (studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata); 
- telekomunikacja;   
- transport;  
- zarządzanie; 
- zarządzanie i inżynieria produkcji.
* Na kierunki studiów zaczynające zajęcia od lutego 2019 r. (od semestru letniego) będzie prowadzona oddzielna rekrutacja od 6 grudnia 2018 do 2 stycznia 2019 r. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

www.sggw.pl/

Do 2 lipca trwa rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) na studia stacjonarne I stopnia oraz do 8 lipca na studia niestacjonarne I stopnia.

kierunki:

- ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności – Organic Agriculture and Food Production (OAFP) - studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim - NOWOŚĆ

- architektura krajobrazu

- biologia

- bioinżynieria zwierząt

- biotechnologia

- bezpieczeństwo żywności

- budownictwo

- dietetyka

- ekonomia

- finanse i rachunkowość

- gospodarka przestrzenna

- gastronomia i hotelarstwo

- hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

- informatyka

- informatyka i ekonometria

- inżynieria ekologiczna

- inżynieria i gospodarka wodna

- inżynieria środowiska

- inżynieria systemów biotechnicznych

- leśnictwo

- logistyka

- meblarstwo

- ochrona środowiska

- ochrona zdrowia roślin

- ogrodnictwo

- Organic Agriculture and Food Production

- pedagogika

- rolnictwo

- socjologia

- systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

- technologia drewna

- technologia żywności i żywienie człowieka

- żywienie człowieka i ocena żywności

- technologie energii odnawialnej

- towaroznawstwo w biogospodarce

- turystyka i rekreacja

- zarządzanie i inżynieria produkcji

- zarządzanie

- zootechnika

 
Szkoła Główna Handlowa
http://www.sgh.waw.pl/pl/ 
 
Rekrutacja trwa do 7 lipca na studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne I stopnia w języku polskim oraz studia stacjonarne odpłatne w języku angielskim. 

Na studia stacjonarne odpłatne w języku angielskim - rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 1 do 12 września.

studia w języku polskim
kierunki:
  - ekonomia;
  - finanse i rachunkowość;
  - globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance);
  - metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
  - międzynarodowe stosunki gospodarcze;
  - zarządzanie
studia w języku angielskim
kierunki:
- Global Business, Finance and Governance;
- Management;
- Economics and Informations Systems;
- International Economics;
- Quantitative Methods in Economics and Information Systems (BA)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

https://uksw.edu.pl/

IRK trwa do 8 lipca.

studia I stopnia stacjonarne

kierunki:

- administracja - również studia niestacjonarne;

- archeologia;

- archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - NOWOŚĆ;

- bezpieczeństwo wewnętrzne - również studia niestacjonarne;

- biologia;

- chemia;

- człowiek w syberprzestrzeni;

- dziennikarstwo i komunikacja społeczna;

- ekonomia - również studia niestacjonarne;

- europeistyka;

- europejski rynek pracy - NOWOŚĆ - tylko studia niestacjonarne;

- filologia klasyczna;

- filologia polska - również studia niestacjonarne;

- filologia włoska;

- filozofia;

- fizyka;

- historia;

- historia sztuki;

- informatyka - również studia niestacjonarne;

- inżynieria środowiska;

- kulturoznawstwo - również studia niestacjonarne;

- matematyka - również studia niestacjonarne;

- muzeologia;

- nauki o rodzinie - również studia niestacjonarne;

- ochrona dóbr kultury i środowiska;

- ochrona środowiska;

- pielęgniarstwo - NOWOŚĆ;

- pedagogika - również studia niestacjonarne;

- pedagogika specjalna - również studia niestacjonarne;

- politologia;

- praca socjalna;

- socjologia;

- stosunki międzynarodowe;

- zarządzanie dziedzictwem kulturowym

jednolite studia magisterskie

kierunki:

- prawo;

- prawo kanoniczne;

- psychologia;

- teologia

Uniwersytet Warszawski

https://www.uw.edu.pl/

IRK trwa do 4 lipca na studia stacjonarne i do 15 lipca na studia niestacjonarne.

kierunki:

- administracja - studia I stopnia zaoczne
- afrykanistyka - studia I stopnia stacjonarne
- antropozoologia - studia I stopnia stacjonarne
- arabistyka - studia I stopnia stacjonarne i wieczorowe
- archeologia - studia I stopnia stacjonarne
- architektura przestrzeni - studia I stopnia stacjonarne i zaoczne
- Artes Liberales - studia I stopnia stacjonarne
- astronomia - studia stacjonarne I stopnia oraz studia indywidualne I stopnia
- asyriologia i hetytologia - studia I stopnia stacjonarne
- bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia stacjonarne i zaoczne
- Undergraduate Programme in Internal Security (bezpieczeństwo wewnętrzne) - studia stacjonarne I stopnia (zapisy do 2 lipca do godz. 23.59)
- bioinformatyka i biologia systemów - studia stacjonarne I stopnia
- biologia - studia I stopnia stacjonarne
- biotechnologia - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- chemia - studia stacjonarne I stopnia
- chemia medyczna - studia stacjonanre I stopnia
- dziennikarstwo i medioznawstwo - studia zaoczne I stopnia
- dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarstwo - studia stacjonarne I stopnia
- dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, stacjonarne I stopnia
- dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny - studia stacjonarne I stopnia
- egiptologia - studia stacjonarne I stopnia
- ekonomia, matematyka specjalność Międzykierunkowe - studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne I stopnia
- ekonomia, zarządzanie specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie, stacjonarne I stopnia
- ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- energetyka i chemia jądrowa - studia stacjonarne I stopnia
- etnologia i antropologia kulturowa - studia stacjonanre I stopnia
- europeistyka - integracja europejska - profil praktyczny - studia stacjonarne I stopnia
- europeistyka - integracja europejska - profil ogłonoakademicki - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- europeistyka - studia europejskie stacjonarne I stopnia

- europejskie studia optyki okularowej i optometrii - studia I stopnia stacjonarne
- filologia angielska - studia I stopnia stacjonarne i wieczorowe
- filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka - studia stacjonarne I stopnia
- filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność filologia klasyczna - studia stacjonarne I stopnia
- filologia nowogrecka - studia stacjonarne I stopnia
- filologia polska, specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej - studia stacjonarne I stopnia   
- filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- filologia romańska - studia stacjonarne I stopnia
- filologia romańska (bez znajomości języka francuskiego) - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- filologia ugrofińska, język fiński - studia stacjonarne I stopnia
- filologia ugrofińska, język węgierski - studia stacjonarne I stopnia
- filologia włoska - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- filozofia - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- filozofia (Philosophy), specjalność: Warsaw International Studies in Philosophy - studia stacjonarne I stopnia
- finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), specjalność: Finance and International Investment - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- finanse, rachunkowość i ubezpieczenia - studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne I stopnia
- fizyka - studia stacjonarne I stopnia
- fizyka, specjalność nauczycielska - studia stacjonarne I stopnia
- fizyka - studia indywidualne, stacjonarne I stopnia
- geofizyka w geologii - studia stacjonarne I stopnia
- geografia - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- geologia poszukiwawcza - studia stacjonarne I stopnia

- geologia stosowana - studia stacjonarne I stopnia
- germanistyka - studia stacjonarne I stopnia
- gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- hebraistyka - studia stacjonarne I stopnia
- historia - studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne I stopnia

- historia i kultura Żydów - studia stacjonarne I stopnia
- historia sztuki - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- iberystyka, język hiszpański - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- iberystyka, język portugalski - studia stacjonarne I stopnia

- indologia - studia stacjonarne I stopnia
- Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych (MISH) - jednolite magisterskie lub stacjonarne I stopnia (w zależności od kierunku)
- Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk humanistycznych (MISMaP) - jednolite magisterskie lub stacjonarne I stopnia (w zależności od kierunku)
- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- informatyka - studia stacjonarne I stopnia

- ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia     
- ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość; informatyka i ekonometria, stacjonarne, pierwszego stopnia
- inżynieria nanostruktur - studia stacjonarne I stopnia
- iranistyka - studia stacjonarne I stopnia
- japonistyka - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- Journalism and Information Studies - studia stacjonarne I stopnia
- kognitywistyka - studia stacjonarne I stopnia
- koreanistyka - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska - studia stacjonarne I stopnia
- kulturoznawstwo - wiedza o kulturze - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi niemiecki od podstaw) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi niemiecki) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi rosyjski od podstaw) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi rosyjski) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi włoski od podstaw) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący angielski, drugi włoski) - studia stacjonarne I stopnia     
- lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi angielski) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi rosyjski od podstaw) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi rosyjski) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi włoski od podstaw) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący niemiecki, drugi włoski) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi angielski) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi niemiecki od podstaw) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi niemiecki) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi włoski od podstaw) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący rosyjski, drugi włoski) - studia stacjonarne I stopnia       
- lingwistyka stosowana (język wiodący włoski, drugi angielski) - studia stacjonarne I stopnia      
- lingwistyka stosowana (język wiodący włoski, drugi niemiecki od podstaw) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący włoski, drugi niemiecki) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący włoski, drugi rosyjski od podstaw) - studia stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana (język wiodący włoski, drugi rosyjski) - studia stacjonarne I stopnia 

- lingwistyka stosowana - ILS, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa (sekcja z językiem japońskim jako drugim), stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana - ILS, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa (sekcja z językiem szwedzkim jako drugim), stacjonarne I stopnia
- lingwistyka stosowana – ILS, specjalność nauczycielsko - tłumaczeniowa - studia stacjonarne I stopnia
- logistyka i administrowanie w mediach, specjalność logistyka i marketing w mediach, - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- logistyka i administrowanie w mediach, specjalność zarządzanie i technologie mediów - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - studia stacjonarne I stopnia
- logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - studia stacjonarne I stopnia
- matematyka - studia stacjonarne I stopnia
- Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne - studia stacjonarne I stopnia
- Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie - studia stacjonarne I stopnia
- Międzywydziałowe studia ochrony środowiska - studia stacjonarne I stopnia
- mongolistyka i tybetologia - studia stacjonarne I stopnia
- muzykologia - studia stacjonarne I stopnia
- nauczanie języków obcych - nauczanie języka angielskiego, dodatkowo nauczanie języka francuskiego - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia     
- nauczanie języków obcych - nauczanie języka angielskiego, dodatkowo nauczanie języka niemieckiego - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- nauczanie języków obcych - nauczanie języka angielskiego, dodatkowo nauczanie przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- nauczanie języków obcych - nauczanie języka francuskiego, dodatkowo nauczanie języka angielskiego - studia stacjonarne I stopnia
- nauczanie języków obcych - nauczanie języka francuskiego, dodatkowo nauczanie języka niemieckiego - studia stacjonarne I stopnia
- nauczanie języków obcych - nauczanie języka francuskiego, dodatkowo nauczanie przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" - studia stacjonarne I stopnia
- nauczanie języków obcych - nauczanie języka niemieckiego, dodatkowo nauczanie języka angielskiego - studia stacjonarne I stopnia
- nauczanie języków obcych - nauczanie języka niemieckiego, dodatkowo nauczanie języka francuskiego - studia stacjonarne I stopnia
- nauczanie języków obcych - nauczanie języka niemieckiego, dodatkowo nauczanie przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" - studia stacjonarne I stopnia

- ochrona środowiska - studia stacjonarne I stopnia
- organizowanie rynku pracy - studia stacjonarne I stopnia
- pedagogika małego dziecka - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- Pedagogika małego dziecka, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego - studia stacjonarne I stopnia
- politologia - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- polityka społeczna - studia stacjonarne I stopnia
- praca socjalna - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- profilaktyka społeczna i resocjalizacja - studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne I stopnia
- publikowanie współczesne - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- samorząd terytorialny i polityka regionalna - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- sinologia - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- slawistyka - studia stacjonarne I stopnia
- socjologia - studia stacjonarne I stopnia
- socjologia stosowana i antropologia społeczna - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- stosowana psychologia zwierząt - studia zaoczne I stopnia
- stosunki międzynarodowe - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- studia amerykanistyczne - studia stacjonarne i wieczorowe I stopnia
- studia filologiczno-kulturoznawcze - studia stacjonarne I stopnia
- studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim - studia stacjonarne I stopnia
- studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia rosyjska - studia stacjonarne I stopnia
- studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia rosyjska (bez znajomości języka rosyjskiego) - studia stacjonarne I stopnia
- studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność kulturoznawstwo Europy Środkowowschodniej - studia stacjonarne i zaoczne I stopnia
- studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim - studia stacjonarne I stopnia
- studia wschodnie - studia stacjonarne I stopnia
- turkologia - studia stacjonarne I stopnia
- Undergraduate Programme in Political Science - studia stacjonarne I stopnia, II TURA (do 2 lipca do godz. 23.59)
- Undergraduate Programme in International Relations (stosunki międzynarodowe - perspektywa europejska) - studia stacjonarne I stopnia - IV TURA (do 17 lipca do godz. 23.59)
- zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe - studia stacjonarne I stopnia
- zarządzanie - studia stacjonarne, wieczorowe i zaoczne I stopnia
- zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalność biofizyka molekularna - studia stacjonarne I stopnia     
- zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalność fizyka medyczna - studia stacjonarne I stopnia
- zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalność neuroinformatyka - studia stacjonarne I stopnia
- zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalność projektowanie molekularne i bioinformatyka - studia stacjonarne I stopnia

ZAMOŚĆ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Szymonowica w Zamościu

http://pwszzamosc.pl/

IRK trwa do 8 lipca w rekrutacji podstawowej i od 18 lipca do 16 września w rekrutacji uzupełniającej.

studia licencjackie

kierunki:

- bezpieczeństwo narodowe

specjalizacje:

służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa,

bezpieczeństwo publiczne i reagowanie kryzysowe,

bezpieczeństwo i ochrona granic państwowych

obrona cywilna i terytorialna w Polsce

- filologia angielska

specjalizacje:

nauczycielska

język angielski w biznesie i turystyce

- turystyka i rekreacja

specjalizacje:

obsługa ruchu turystycznego

hotelarstwo

turystyka aktywna

- pielęgniarstwo - studia 3-letnie stacjonarne

- pedagogika

specjalizacje:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

- finanse i rachunkowość

specjalizacje:

rachunkowość i podatki

finanse i bankowość

studia inżynierskie

kierunki:

- logistyka

specjalności:

logistyka produkcji i inżynieria jakości

transport lądowy

- mechanika i budowa maszyn

specjalności:

pojazdy samochodowe

odnawialne źródła energii

obrabiarki sterowane numerycznie

Komentarze (0)

Komentarz został dodany

Twój komentarz będzie widoczny dopiero po zatwierdzeniu przez administratora

Dodanie komentarza wiąże się z akceptacją regulaminu

Czytaj także

Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.