100 lat OSP w Krześlinie

Siedlce, Krześlin gm. Suchożebry

Aga Król 2023-05-17 22:35:51 liczba odsłon: 83745

100 lat OSP w Krześlinie - fot. Aga Król

Józef Zając i Piotr Wysocki w 1922 r. utworzyli OSP w Krześlinie.

Uroczystosci rozpoczęły się Mszą św. w intencji OSP w Krześlinie w parafii Św. Mikołaja Biskupa w Krześlinie.


Po mszy uczestnicy przemaszerowali pod strażnicę OSP, gdzie odbyły się oficjalne obchody.

Sztandar OSP w Krześlinie został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za 100-lecie działalności. Jest to najwyższe odznaczenie Związku OSP RP. 

Ks. Tomasz Duda, kapelan gminny, uroczyście poświęcił tablicę upamiętniającą 100-lecie jednostki oraz figurę i obraz Św. Floriana. 

Dh Eugeniusz Mikołajewicz (OSP Podnieśno) został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali :

dh Jerzy Piskorz (pośmiertnie), dh Jan Bryńczak, dh  Stanisław Pluciak, dh Mieczysław Rymuza.

 Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali :

dh Stanisław Pałka, dh Marian Kłoś, dh Czesław Pałka, dh Kazimierz Mucha, dh Andrzej Kałużyński, dh Andrzej Grabowski.

 Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali :

dh Krzysztof Komar  (OSP Kownaciska), dh Leszek Rymuza, dh Stanisław Dąbrowski, dh Janusz Kowal, dh Sławomir Pałka, dh Łukasz Kisieliński (OSP Podnieśno)

 Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:

dh Michał Ilczuk  (OSP Kownaciska), dh Kamil Arkadiusz Michalak  (OSP Kownaciska), dh Krystian Michalak  (OSP Kownaciska), dh Sebastian Sadłowski  (OSP Kownaciska), dh Szymon Talacha  (OSP Podnieśno), dh Tomasz Szkopek  (OSP Brzozów)

 Odznakę za wysługę lat otrzymali :

60 lat wysługi – dh Jan Bryńczak, dh Stanisław Pluciak, dh Marian Kłoś

55 lat wysługi – dh Stanisław Pałka

50 lat wysługi – dh Czesław Pałka

45 lat wysługi – dh Stanisław Dąbrowski, dh Kazimierz Mucha, dh Andrzej Kałużyński, dh Leszek Rymuza, dh Janusz Kowal

40 lat wysługi – dh Mieczysław Rymuza, dh Andrzej Grabowski

25 lat wysługi – dh Sławomir Pałka,  dh Piotr Rymuza, dh Robert Rymuza,  dh Daniel Szkop (OSP Brzozów); dh Mariusz Dąbrowa (OSP Brzozów)

Odznakę Brązową otrzymali (MDP OSP Brzozów):

dh Zuzanna Szkop, dh Kacper Uziak, dh Patrycja Jurek, dh Aleksandra Jurek, dh Błażej Szkopek, dh Maja Szkopek, dh Maciej Szkop, dh Dawid Szkop, dh Michał Jurek

 

Jednostka w Krześlinie otrzymała medal honorowy „Pro Masovia” przyznany przez marszałka Województwa Mazowieckiego  Adama Struzika za przyczynianie się do gospodarnego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Dyplomy uznania od marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika otrzymali:

dh Jan Bryńczak, dh Stanisław Pluciak, dh Marian Kłoś, dh Stanisław Pałka z OSP Krześlin.

 Druh Przemysław Komar – prezes ZOG Z OSP RP w Suchożebrach oraz prezes OSP Krześlin otrzymali od marszałka Adama Struzika listy gratulacyjne.

 Druhowie jednostki OSP Krześlin otrzymali przenośny system oświetleniowy „MONSTER LIGHT 360 Single”   od Janiny Ewy Orzełowskiej członka zarządu Województwa Mazowieckiego

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Suchożebrach złożył gratulację druhnie Julii Mikołajewicz z MDP OSP Podnieśno za zajęcie III miejsca w eliminacjach wojewódzkich XLV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Na uroczystość przybyli strażacy z Kremmen w Niemczech na czele z burmistrzem Sebastianem Busse.

Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Dęta z OSP w Sokołowie Podlaskim. 

 Poczęstunek przygotowało KGW w Krześlinie.

Uroczystość 100-lecia OSP w Krześlinie oraz Gminnych obchodów Dnia Strażaka  odbyły się dzięki wsparciu instytucji i zaprzyjaźnionych firm: Zakład Solbet Sp. z o.o. / oddział Podnieśno, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim/oddział w Suchożebrach, Marzena i Adrian Chmielewscy – Gospodarstwo Rolne, Andrzej Więsak – Gospodarstwo Rolne, Kinga i Jarosław Piskorz – Gospodarstwo Rolne, Edyta i Grzegorz Mlonek – Uprawa Pieczarek, Dariusz Dymowski, Adam Bieliński –Adar s.c., Aneta i Jacek Pieńkowscy – Materiały Budowlane, Tomasz Rymuza –Tombud, Marzena i Adrian Chmielewscy, Aneta i Jarosław Siemieńczuk –Jares, Halina i Krzysztof Komar –Komar Group, Katarzyna i  Sławomir Grabowscy, Agata i Adam Pałka – Uprawa Pieczarek, Krzysztof Wysocki i Andrzej Grabowski Sklep spożywczo – przemysłowy w Krześlinie, Monika i Wiesław Sarnowscy, Leszek Trebnio – Ubezpieczenia, Jan Gołębiewski – Gazda, Monika Bolesta-Madej i Michał Madej – Ferma Drobiu, Ewa Gręziak i Przemysław Kozak oraz Bożena Kozak  - Kozak Druk, Marcin Bąkowski  - Sitech, Damian Szulawa  - Metchem, Monika Świerczewska-Szlanta, Grzegorz Ruciński, Mirosław Wójcik, Marek Pałka, Wojciech Kłoś, Iwona Kwiatkowska, Dariusz Guzek, Przemysław Kalisz, Marcin Pluciak, Karol Pluciak, Krzysztof Rymuza, Strażacy z OSP Krześlin, Koło Gospodyń Wiejskich w Krześlinie, sołtysi wsi Krześlin i Krześlinek wraz z mieszkańcami.

HISTORIA OSP w KRZEŚLINIE

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku jednymi z pierwszych organizacji, które powstawały w Polsce, były Ochotnicze Straże Pożarne.

Wzorem sąsiednich miejscowości Hołubla i Suchożebry zrodził się pomysł powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krześlinie.

Głównymi pomysłodawcami i założycielami byli: Józef Zając, ówczesny organista parafii Krześlin, którego powołano na komendanta jednostki  i wójt gminy Krześlin - Piotr Wysocki, którzy w 1922 roku założyli Ochotniczą Straż Pożarną w Krześlinie.

Początki działalności OSP w Krześlinie były trudne, ponieważ straż nie posiadała odpowiedniego sprzętu gaśniczego i umundurowania. Jej działalność opierała się na pełnieniu służb wartowniczych w godzinach nocnych przez wyznaczonego mieszkańca miejscowości, który powiadamiał mieszkańców o istniejącym zagrożeniu pożarowym gongami rozmieszczonymi w różnych punktach wioski, działające jak obecne dzwony.

Pierwsza siedziba straży w Krześlinie powstała w budynku obok Urzędu Gminy.

Ze zdjęcia odnalezionego w zbiorach prywatnych, dokumentującego jubileusz 20-lecia, wynika, że w 1942 roku straż z Krześlina posiadała wóz konny oraz ręczną pompę dwutłokową. Do zaprzęgu wozu koni użyczali druhowie mieszkający najbliżej strażnicy - Feliks Powikrowski, Czesław Szulawa i Czesław Kalisz.

.Aby pozyskać pieniądze straż organizowała zabawy taneczne, wystawiała małe sztuki teatralne, w których występowali mieszkańcy wsi. Dochody z takiej działalności przeznaczane były na zakup sprzętu pożarniczego, umundurowanie, węże pożarnicze.

Na początku lat pięćdziesiątych funkcję prezesa zarządu straży objął Józef Zając, który do parafii powrócił ponownie na stanowisko organisty.

Na początku lat sześćdziesiątych powstało w Krześlinie Kółko Rolnicze, które dysponowało ciągnikami i przyczepami, i we wzajemnej współpracy użyczało na rzecz straży posiadany sprzęt, co podniosło mobilność gotowości bojowej jednostki.

W latach sześćdziesiątych straż otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Siedlcach samochód marki Lublin. W 1967 roku - Józef Zając - złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Zarząd podjął decyzję, że będzie on dożywotnio honorowym jej członkiem. Na stanowisko prezesa został wybrany druh Marian Walczak, a komendantem został druh Witold Michalak.

1967 roku doszło do pożaru kościoła w Krześlinie, w którym, dzień przed odpustem świętego Mikołaja, spłonął główny ołtarz wraz z obrazem świętego Mikołaja - patrona parafii.

W krótkich odstępach czasowych we wsi były cztery pożary. Miejscowość paliła się w kształcie krzyża.

Gaszenie ognia było bardzo trudne, ponieważ w owym czasie nie było hydrantów, a dostęp do ujęcia wody był utrudniony, gdyż w naturalnych dwóch zbiornikach brakowało wody, a głównym ujęciem była rzeka znajdująca się poza wsią. Wszystkie związane z tym prace trzeba było wykonać ręcznie noszenie motopompy, zbudowanie linii gaśniczej, niekiedy od 300 do 400 metrów do źródła pożaru. W te czynności zaangażowani byli wszyscy mieszkańcy.

W latach siedemdziesiątych jednostka nasza otrzymała z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Siedlcach samochód Star 25.

W latach siedemdziesiątych podjęto decyzję o budowie Domu Strażaka w Krześlinie, było to prawdziwe wyzwanie, ze względu na brak materiałów budowlanych oraz pieniędzy.

 Pomogły w tym organizowane przez druhów zbiórki pieniędzy, materiałów budowlanych oraz drewna na więźbę dachową  przekazywanych przez mieszkańców wsi.

Komenda Powiatowa Straży w Siedlcach przekazała blachę na pokrycie dachu budynku. Natomiast prace wykonywane były w czynie społecznym przez druhów i mieszkańców miejscowości.

W1976 roku zakończono budowę, pozyskano nowoczesny sprzęt pożarniczy,  samochód GLM Żuk z motopompą P05 oraz wózek wężowy, a następnie samochód pożarniczy GBA Star 244, który jednostka posiada do dnia dzisiejszego.

W 1987r.  zarząd Wojewódzki wręczył jednostce OSP Krześlin sztandar z okazji 65-lecia - jako symbol ofiarnej Służby Pożarniczej. Jednostkę również odznaczono Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Prezydium Zarządu Głównego.

Po zmianie ustroju w kraju zapanował kryzys, który dotknął również Ochotnicze Straże Pożarne. W tym czasie na terenie gminy Suchożebry upadła OSP Nakory, OSP Kownaciska zawiesiła działalność. Kryzys dotknął również jednostkę w Krześlinie. Dzięki ówczesnemu zarządowi, którego prezesem był Stanisław Pluciak OSP przetrwała kryzys.

W 2020 r. wybrany nowy zarząd, który odbudowuje jednostkę. Powstała też Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Aktualnie OSP w Krześlinie liczy: 30 członków, 2 wspierających, 5 honorowych i 15 członków MDP.

Zarząd jednostki tworzą: Mieczysław Rymuza – prezes, Tomasz Kłoś – wiceprezes i naczelnik, Rafał Grabowski – sekretarz, Michał Sadowski –skarbnik, Kazimierz Mucha - gospodarz .

Komisję Rewizyjną tworzą: Andrzej Grabowski, Robert Bryńczak i Martyn Jakimiak.

Najbardziej zasłużeni druhowie dla OSP w Krześlinie, którzy już nie żyją: Józef Zając, Feliks Powikrowski, Henryk Rymuza s. Piotra, Czesław Grabowski, Czesław Szulawa, Henryk Kłoś, Witold Michalak, Jan Kałużyński, Henryk Jakimiak, Marian Walczak, Henryk Rymuza s. Jana, Jerzy Piskorz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (1)

Komentarz został dodany

Twój komentarz będzie widoczny dopiero po zatwierdzeniu przez administratora

Dodanie komentarza wiąże się z akceptacją regulaminu

  • najstarsze

  • najnowsze

  • popularne

Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.