Regulamin rejestracji

Regulamin rejestracji użytkowników
w serwisie www.tygodniksiedlecki.com

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie, są przetwarzane zgodnie z RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) przez Wydawniczą Spółdzielnię Pracy „STOPKA” (zwany dalej operatorem) z siedzibą w Siedlcach przy ul. Armii Krajowej 11, wpisaną do Rejestru KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000169420.

WSP STOPKA informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzenia.
Podanie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika rejestrującego się w serwisie.
Jeśli użytkownik serwisu zakupił punkty do pobierania e-wydania, podstawą przetwarzania danych jest realizacja zamówienia dostarczania e-wydania.
Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Odwołanie zgody będzie skutkowało zamknięciem konta użytkownika w serwisie www.tygodniksiedlecki.com.

Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych.
Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Wydawcę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach Wydawcy, w tym w marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług.
Przetwarzane przez Wydawcę dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
Wydawca gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
Wydawca stosuje niekiedy mechanizm plików przechowywanych na dysku komputera Użytkownika (tzw. „cookies”) służących, zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach zewnętrznych, do których odnośniki zawarte są w Serwisie.
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: tygodnik@24ts.pl
2. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez operatora, także w serwisie www.tygodniksiedlecki.com obok nicka oraz wizerunku (np. zdjęcia lub innego avatara). Użytkownika lub obok jego komentarzy, materiałów, wypowiedzi dostępnych w serwisie. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania „Regulaminu zamieszczania komentarzy i materiałów społecznościowych” na stronie www.tygodniksiedlecki.com”, umieszczonego w serwisie, w szczególności do przestrzegania praw autorskich, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
4. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji od WSP STOPKA dotyczących produktów i usług oferowanych przez WSP STOPKA, szczególnie odnośnie serwisu www.tygodniksiedlecki.com.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych, podanych przez Użytkownika przy rejestracji, operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, że podał prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pośrednictwem wiadomości, przesłanej na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
6. Użytkownik może mieć w Serwisie tylko jedno konto z unikalnym loginem i hasłem.
7. Operator może wyróżnić niektórych zarejestrowanych Użytkowników poprzez np. automatyczne ukazywanie się komentarzy Użytkownika na stronie www.tygodnisiedlecki.com (tylko w przypadku, kiedy wpisy komentującego przez dłuższy czas będą zatwierdzane przez administratora bez poprawek), przyznanie nagród rzeczowych dla najbardziej aktywnych Użytkowników (z zastrzeżeniem, że ci sami użytkownicy nie mogą być nagrodzeni dwa razy po kolei takimi samymi nagrodami rzeczowymi), uprawnień do samodzielnego wprowadzania materiałów i zdjęć do działu artykuły społecznościowe. Operator może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia.
8. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Użytkownicy są również zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej i dobrych obyczajów w Internecie (netykieta).
10. Użytkownikowi, który narusza niniejszy regulamin, a w szczególności:

  • zamieszcza: wypowiedzi, komentarze, materiały, których rozpowszechnianie  jest niezgodne z prawem, narusza prawa osób trzecich lub operatora  (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie i pokrewne, prawa
  •  własności przemysłowej lub inne) lub jest sprzeczne z zasadami współżycia
  •  społecznego lub z dobrymi obyczajami;
  • zamieszcza w komentarzach, podpisie, materiałach społecznościowych, avatarze reklamę, zastrzeżone snaki i symbole, w tym herby miast i powiatów
  • nie jest aktywny w serwisie dłużej niż sześć miesięcy operator ma prawo czasowo zablokować możliwości korzystania z konta w serwisie lub je usunąć.

11. Zastosowanie przez operatora blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.

maj 2018

Co, gdzie, kiedy

Sonda

Czy Twoim zdaniem napływ imigrantów z Azji i Afryki zwiększyłby poziom przestępczości w Polsce?


Zobacz komentarze (10)
Klauzula informacyjna
Szanowny Użytkowniku

Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. Portal tygodniksiedlecki.com używa cookies (ciasteczek), aby zapewnić jak najlepszą obsługę naszej strony internetowej. Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Stopka” i jej Zaufani Partnerzy używają plików cookies, aby wyświetlać swoim użytkownikom najbardziej dopasowane do nich oferty i reklamy. Korzystanie z naszego serwisu oznacza to, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich plików cookies z naszej strony internetowej, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zmienić ustawienia w przeglądarce tak, aby nie pobierała ona ciasteczek.